Prague-image-01-1 (1)

Právní poradenství
v Praze a Brně

Mgr. Ing. Ján Kvietok, advokát se zaměřením na obchodní právo
se specializací v právu IT
BRNO-1-scaled (1)

Právní poradenství
v Praze a Brně

Mgr. Ing. Ján Kvietok, advokát se zaměřením na obchodní právo
se specializací v právu IT

Obchodní přístup k řešení právních otázek

Zohlednění daňových a ekonomických aspektů

Využívání technologií
s důrazem na bezpečnost

Právní specializace

Korporátní a
obchodní právo

Obchodní vztahy a smluvní právo, Zakládání a správa obchodních korporací, Compliance, Fúze a Akvizice, Financování společností, Investiční smlouvy, Holdingové struktury

Právo IT

Smlouvy na dodávku software, Servisní smlouvy, SAAS, IAAS, Licenční smlouvy a EULA, Transfer technologií, Osobní údaje, Kybernetická bezpečnost, Pracovněprávní vztahy v IT

Veřejné zakázky
a soutěžní právo

Právní podpora účastníků zadávacích řízení, Zpracování námitek proti zadávací dokumentaci nebo úkonům zadavatele, Správní řízení u ÚOHS, Nekalá soutež, Zakázané dohody

Proč se mnou spolupracovat ?

Jsem advokát působící v Praze a Brně. Právní služby poskytuji zejména obchodním společnostem a podnikatelům. Mým cílem je najít pro klienta vždy ekonomicky a obchodně nejvhodnější řešení a to při zohlednění všech relevantních aspektů, zejména těch daňových a finančních.  

V advokacii působím od roku 2014. Za tu dobu jsem právní služby poskytoval jak nadnárodním korporacím, tak větším českým společnostem, ale i menším rodinným firmám nebo jejich majitelům či manažerům. 

Věřím v poskytování komplexního právního poradenství, tzn. že právní služby nejsou poskytovány izolovaně, ale při zohlednění obchodních, ekonomických a daňových aspektů tak, aby navržené právní řešení dávalo klientovi smysl a bylo pro něj přínosem. 

Právní rada poskytnutá klientovi musí být jasná, přehledná, a zároveň pokrývat vše podstatné, aby klient věděl, jaké má možnosti a jaká jsou potenciální právní rizika. Proto ode mě nečekejte dlouhá právní stanoviska a memoranda plná paragrafů a citací zákonů, ale jasný a přehledný výstup, který bude podkladem pro manažerské rozhodnutí.  

Od roku 2017 se převážně pohybuji v prostředí IT společností, a proto při poskytování právních služeb kladu důraz na efektivitu, rychlost a bezpečnost. Standardem pro komunikace s klientem je end-to-end šifrování. S klienty řeším jak běžnou agendu týkající se podnikání   (příprava a vyjednávání smluv, zahraniční obchod, veřejné zakázky, ochrana osobních údajů), tak i strategická rozhodnutí(vytvoření holdingové struktury, ochrana majetku a investice, svěřenský fond, akcionářské dohody).

Jako certifikovaný vyjednavač pomáhám při složitých vyjednáváních a řešení konfliktů v rámci podnikání.

Jan Kvietok Advokat
Mgr. Ing. Ján Kvietok
advokát

Navázání spolupráce

Před zahájením poskytování právních služeb se nejprve rámcově seznámím s Vaší situací, a to zpravidla telefonicky, emailem, nebo během krátké osobní schůzky.

Na základě poskytnutých informací Vám budu následně schopen poskytnout rámcový přehled o možnostech dalšího postupu, včetně předpokládané výše nákladů a odměny.

Pokud se v této fázi spolupráce rozhodnete, že si dále nepřejete pokračovat ve spolupráci, nebude Vám účtována žádná odměna za právní služby.

    Jméno a příjmení

    Předmět

    Vaše zpráva